سید محمدرضا طباطبایی

سلام امیدوارم از مطالب این وبلاگ کمال استفاده رو ببرید منتظر نظرات زیبای شما هستم در تصاویر حکاکی شده بر سنگ های تخت جمشید .هیچکس عصبانی نیست. هیچکس سوار اسب نیست. هیچکس را در حال تعظیم نمیبینید. در بین این صدها پیکر تراشیده شده تصویر برهنه وجود ندارد. اینها اصالت ما هستند: مهربانی - خوشرویی - قدرت - احترام - ادب و نجابت

مهر 96
3 پست
شهریور 94
3 پست
مرداد 94
10 پست
تیر 94
39 پست
خرداد 94
30 پست
اسفند 93
77 پست
بهمن 93
80 پست
دی 93
76 پست
آذر 93
75 پست
آبان 93
73 پست
مهر 93
139 پست
شهریور 93
195 پست
مرداد 93
78 پست
تیر 93
107 پست
خرداد 93
182 پست
اسفند 92
98 پست
بهمن 92
81 پست
دی 92
39 پست
آذر 92
36 پست
آبان 92
47 پست
مهر 92
59 پست
شهریور 92
143 پست
مرداد 92
154 پست
تیر 92
40 پست
خرداد 92
20 پست
فروردین 92
238 پست
اسفند 91
72 پست